Ý nghĩa của từ dancer là gì:
dancer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dancer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dancer mình

1

11   7

dancer


Người nhảy múa, diễn viên múa, vũ nữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

10   8

dancer


diễn viên múa
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

6   9

dancer


['dɑ:nsə]|danh từ diễn viên múaĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của dancer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< damply poignancy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa