Ý nghĩa của từ dặn dò là gì:
dặn dò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dặn dò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dặn dò mình

1

11 Thumbs up   5 Thumbs down

dặn dò


dặn dò là những lời nói nhắc nhở hay cũng là những kinh nghiệm mà người nói muốn truyền đạt cho mình
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

dặn dò


là hành động nói lại cái gì đó.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

dặn dò


dặn cẩn thận, với thái độ rất quan tâm dặn dò cẩn thận "Tay cầm bầu rượu nắm nem, Mảng vui quên hết lời em dặn dò." (Cdao) Đồng nghĩa: căn dặn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dặn dò


Dặn dò được hiểu như nhắc lại cho ai đó một việc cần làm , dặn cẩn thận để nhớ
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

<< quảng bá đoán mò >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa