Ý nghĩa của từ cội ngu là gì:
cội ngu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ cội ngu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cội ngu mình

1

2   2

cội ngu


Xem nguồn gốc
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

cội ngu


như nguồn gốc cội nguồn dân tộc
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   5

cội ngu


Cội là gốc; nguồn là nơi xuất củ̉a dòng sông.

Cuội nguồn theo nghĩa bóng là : trở về nguyên thủy, tìm về cái gốc của mình
tlong - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cội ngu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kì thị chủng tộc phân biệt chủng tộc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa