tlong

Vote-up nhận được302
Vote-down nhận được101
Điểm:200 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

302   93

truyền thống


truyền thống là những thói quen tốt đẹp được lưu giữ từ đời này qua đời khác, thế hệ này tới thế sau mà không thay đổi. Thí dụ như : Tết Việt Nam, được mọi người Việt trên khắp thế giới nhìn nhận Tết là những ngày đầu của một năm mới, là văn hóa của dân tộc, là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cần gìn giử, lưu truyền cho các thế hệ nuối tiếp
tlong - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

2

0   8

cội ngu


Cội là gốc; nguồn là nơi xuất củ̉a dòng sông.

Cuội nguồn theo nghĩa bóng là : trở về nguyên thủy, tìm về cái gốc của mình
tlong - Ngày 08 tháng 9 năm 2013