Ý nghĩa của từ dấu phẩy là gì:
dấu phẩy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dấu phẩy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dấu phẩy mình

1

5   3

dấu phẩy


dt. 1. Dấu câu (,) chỉ một quãng ngắt tương đối ngắn, phân ranh giới giữa một số thành phần trong nội bộ câu; còn gọi là phẩy. 2. Dấu đặt trước số l [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   2

dấu phẩy


dt. 1. Dấu câu (,) chỉ một quãng ngắt tương đối ngắn, phân ranh giới giữa một số thành phần trong nội bộ câu; còn gọi là phẩy. 2. Dấu đặt trước số lẻ trong số thập phân hoặc đặt ở trên và bên phải một chữ dùng làm kí hiệu toán học để phân biệt nó với kí hiệ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   3

dấu phẩy


dấu ‘,’ dùng đặt trước số lẻ trong số thập phân (thí dụ: 3,12). dấu câu ‘,’ thường dùng để ngắt các từ, c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   4

dấu phẩy


Dấu câu (,) chỉ một quãng ngắt tương đối ngắn, phân ranh giới giữa một số thành phần trong nội bộ câu; còn gọi là phẩy. | Dấu đặt trước số lẻ tron [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của dấu phẩy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dấu nặng dấu sắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa