Ý nghĩa của từ dã tâm là gì:
dã tâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ dã tâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dã tâm mình

1

5   4

dã tâm


d. Lòng dạ hiểm độc mưu việc lợi mình hại người. Dã tâm xâm lược.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dã tâm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "d [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   2

dã tâm


d. Lòng dạ hiểm độc mưu việc lợi mình hại người. Dã tâm xâm lược.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   1

dã tâm


TÂM -là lòng dạ con người. DÃ -là dã thú=thú hoang ăn thịt người.
cùng nghĩa vớí nó là LÒNG LANG DẠ THÚ.=hay MẶT NGƯỜI DẠ THÚ.
HUE CAO - Ngày 06 tháng 3 năm 2016

4

5   6

dã tâm


Lòng dạ hiểm độc mưu việc lợi mình hại người. | : '''''Dã tâm''' xâm lược.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

5   7

dã tâm


lòng dạ hiểm độc, chuyên mưu việc hại người để hưởng lợi có dã tâm hại người biết được cái dã tâm của người [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của dã tâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dây xích dò hỏi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa