Ý nghĩa của từ crust là gì:
crust nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ crust Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crust mình

1

1   3

crust


Vỏ bánh, cùi bánh; mẩu bánh mì khô. | Vỏ cứng, vỏ (trái đất, cây...); mai (rùa...); lớp (băng tuyết); vảy cứng. | : ''a thin '''crust''' of ice'' — lớp băng mỏ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của crust
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crush cry >>