Ý nghĩa của từ covert là gì:
covert nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ covert Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa covert mình

1

0   0

covert


Che đậy, giấu giếm, vụng trộm. | : ''a '''covert''' glance'' — cái nhìn (vụng) trộm | : '''''covert''' threat'' — sự đe doạ ngầm | Hang ổ (của muông thú); bụi r [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của covert
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cover cow >>