Ý nghĩa của từ county là gì:
county nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ county. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa county mình

1

1   1

county


Hạt, tỉnh (đơn vị hành chính lớn nhất của Anh). | Nhân dân (một) hạt (tỉnh). | Đất (phong của) bá tước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

county


8 × pháo BL 203 mm (8 inch)/50 caliber Mark VIII (4×2) 4 × pháo QF 102 mm (4 inch)/45 caliber Mark V (4×1) 8 × pháo QF 2 pounder (40 mm)/caliber 39 Mark VIII (2×4) (ngoại trừ Berwick; 16 [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   1

county


['kaunti]|danh từ hạt, tỉnh (đơn vị hành chính lớn nhất của Anh) ( the county ) nhân dân ở một hạt đất (phong của) bá tướccounty borough thành phố (trên 50000 d [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của county
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< country court >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa