Ý nghĩa của từ count là gì:
count nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ count. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa count mình

1

0   0

count


Bá tước (không phải ở Anh) ((xem) earl). | Sự đếm; sự tính. | : ''body '''count''''' — việc đếm xác (sau một trận đánh) | Tổng số. | Điểm trong lời buộc [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

count


[kaunt]|danh từ|động từ|Tất cảdanh từ bá tước ở Pháp hoặc ý (ngang hàng với earl ở Anh) hành động đếm; sự đếm; số đạt được sau khi đếm; tổng số [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của count
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cough countenance >>