Ý nghĩa của từ cmt là gì:
cmt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ cmt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cmt mình

1

77 Thumbs up   20 Thumbs down

cmt


Thường là từ viết ngắn, rút gọn của Comment, nghĩa là bình luận, như đăng các bình luận trên mạng xã hội Facebook. Cmt cũng được khuyến khích dùng khi cần tốc kí, trong ghi chép nhanh.
thanhthu - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

2

52 Thumbs up   19 Thumbs down

cmt


cmt là bìm luận . ...... stt là trạng thái đó . ad là quản trị viên đó
miu xưng - 00:00:00 UTC 18 tháng 10, 2013

3

34 Thumbs up   25 Thumbs down

cmt


Là từ viết tắt của "comment". Khi chúng ta tham gia một mạng xã hội hay vào một forum nào đó, sẽ thấy mọi người viết cmt tức là comment, bình luận, đưa ra ý kiến về một vấn đề nào đó.
lucyta - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

4

14 Thumbs up   10 Thumbs down

cmt


Chứng minh nhân dân, hay Thẻ Căn cước Công dân (tên chính thức ), còn gọi là Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước (hiếm gặp), trong khẩu ngữ hay được gọi tắt là chứng minh t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

9 Thumbs up   7 Thumbs down

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 12, 2013   NSFW / 18+

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


là bình luận đó
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 8, 2014

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


có nghĩa là bình luận,comment trong Tiếng Anh
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 6 tháng 9, 2014

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


Là từ viết tắt của từ "comment", nghĩa là "bình luận". Từ này được dùng phổ biến trong cộng đồng mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook.
Từ "comment" bao gồm cả động từ và danh từ:
- Động từ: Mọi người hãy cmt vào bài viết này để nhận quà.
- Danh từ: Những cmt của cô ấy làm tôi rung động.
nga - 00:00:00 UTC 3 tháng 12, 2018

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


Từ này thường được thấy trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Đây là từ viết tắt của từ "comment", nghĩa là bình luận. Dưới mỗi bài đăng, chủ sở hữu có thể mở chế độ cho phép bạn bè bình luận dưới bài đăng của mình. Ngoài ra, họ có thể khóa để người ngoài không thể bình luận vào bài đăng của mình.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 12 tháng 2, 2019

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


là bình luận
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 14 tháng 12, 2014

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cmt


Thường là từ viết ngắn, rút gọn của Comment, nghĩa là bình luận, như đăng các bình luận trên mạng xã hội Facebook. Cmt cũng được khuyến khích dùng khi cần tốc kí, trong ghi chép nhanh.
thanhthu trên 2013-07-31
lânnh - 00:00:00 UTC 23 tháng 12, 2015

12

4 Thumbs up   6 Thumbs down

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmt - 00:00:00 UTC 12 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

13

5 Thumbs up   8 Thumbs down

cmt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmt - 00:00:00 UTC 12 tháng 11, 2013   NSFW / 18+

14

3 Thumbs up   8 Thumbs down

cmt


Comment
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 6 tháng 12, 2013
<< very first time grand opening >>