Ý nghĩa của từ cmn là gì:
cmn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ cmn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cmn mình

1

49   15

cmn


Là từ viết tắt của cụm từ tiếng Việt "con mẹ nó"

Đây là một từ mang nghĩa thô tục trong tiếng Việt, một hình thức chửi thề, nhưng chỉ viết chữ cái đầu nên độ thô tục giảm bớt đi
VD: "Chuẩn cmn rồi"
lucyta - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

27   15

cmn


con mẹ nó
tuấn - Ngày 29 tháng 8 năm 2013

3

4   1

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
an - Ngày 07 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

4

1   0

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
fa - Ngày 17 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

5

1   1

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
asasasa - Ngày 06 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

6

0   0

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018   NSFW / 18+

7

1   1

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 10 năm 2014   NSFW / 18+

8

1   1

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
0913414047 - Ngày 27 tháng 1 năm 2015   NSFW / 18+

9

7   8

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Khanh - Ngày 30 tháng 9 năm 2013   NSFW / 18+

10

5   9

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguyenbinh584@gmail. - Ngày 16 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

11

1   5

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 4 năm 2014   NSFW / 18+

12

1   6

cmn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 18 tháng 9 năm 2013   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của cmn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bae doo my lady >>