Ý nghĩa của từ cj là gì:
cj nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ cj. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cj mình

1

39   6

cj


cj có nghĩa là chị.
đó là từ viết tắt của từ chị
" ý kiến riêng "
black rose - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

2

15   8

cj


CJ là tên một tập đoàn lớn trong lĩnh vực thực phẩm, truyền thông giải trí, dược phẩm. CJ là doanh nghiệp được tách ra từ Samsung.
* Cj còn là cách viết tắt của giới trẻ ngày nay trong yahoo, facebook...- cj là cái gì
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

3

2   5

cj


viết tắt của Carl Johnson.
tên nhân vật chính trong trò chơi điện tử nổi tiếng Grand Theft Auto San Andreas. CJ trở về nhà mình sau nhiều năm ở Liberty City, tại đây anh trải qua nhiều biến cố để đưa băng đảng của khu Grove Street lấy lại uy danh năm xưa
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

5   8

cj


viết tắt của ''court of justice''có nghĩa: một tòa án được chủ trì bởi một thẩm phán hoặc bằng một hoặc nhiều giám khảo người quản lý theo quy định của pháp luật.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

5

4   8

cj


Ngây thơ, thuần khiết
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của cj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ck vk dr >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa