Ý nghĩa của từ chuyên cần là gì:
chuyên cần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ chuyên cần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chuyên cần mình

1

24   8

chuyên cần


rất chăm chỉ, siêng năng một cách đều đặn lao động chuyên cần chuyên cần học tập Đồng nghĩa: cần cù
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6   3

chuyên cần


Làm việc mình làm được với khả băng của mình
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 11 năm 2016

3

2   0

chuyên cần


chuyên cần là. chiu kho ,siêng năng,cần cù. làm công việc một cách đầy đặn. ham học hỏi sẽ la chuyên cần
đỗ thạnh - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

4

7   12

chuyên cần


tt. Chăm chỉ, miệt mài đều đặn với công việc: Cậu học trò chuyên cần chuyên cần làm ăn bạn đọc chuyên cần.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   11

chuyên cần


Chăm chỉ, miệt mài đều đặn với công việc. | : ''Cậu học trò '''chuyên cần'''.'' | : '''''Chuyên cần''' làm ăn.'' | : ''Bạn đọc '''chuyên cần'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   11

chuyên cần


tt. Chăm chỉ, miệt mài đều đặn với công việc: Cậu học trò chuyên cần chuyên cần làm ăn bạn đọc chuyên cần.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "chuyên c [..]
Nguồn: vdict.com

7

1   13

chuyên cần


payatana (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của chuyên cần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chuyên chính chuyên trách >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa