Ý nghĩa của từ chinsu là gì:
chinsu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ chinsu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chinsu mình

1

8 Thumbs up   7 Thumbs down

chinsu


Là một thương hiệu sính Tàu, vong bản không phải của người Việt vì trong tiếng Việt thương hiệu này không có nghĩa
Từ Ngàn Phố - 00:00:00 UTC 5 tháng 5, 2020

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

chinsu


Là một thương hiệu của công ty thực phẩm Mansan. Các sản phẩm mang thương hiệu Chinsu nổi tiếng như nước tương ướt, nước tương, nước mắm. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu thương hiệu mì Omachi, Tiến Vua,... Các sản phẩm của công ty có cơ hội du nhập vào nước ngoài và đang có chỗ đứng trên thị trường.
nga - 00:00:00 UTC 12 tháng 12, 2018
<< vu lan báo hiếu mường thanh >>