Ý nghĩa của từ chanvre là gì:
chanvre nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chanvre Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chanvre mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

chanvre


Gai dầu (cây, sợi). | : '''''chanvre''' de Manille'' — sợi chuối sợi | : ''cravate de '''chanvre''''' — (thông tục) dây thắt cổ
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< loukoum louis >>