Ý nghĩa của từ chỉ đạo là gì:
chỉ đạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ chỉ đạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chỉ đạo mình

1

12 Thumbs up   8 Thumbs down

chỉ đạo


đgt. Hướng dẫn theo đường hướng, chủ trương nhất định: chỉ đạo phong trào chỉ đạo sát sao ban chỉ đạo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

chỉ đạo


Theo chữ Hán thì "Đạo" là Đường, tất cả mọi từ ngữ sử dụng hằng ngày đều bắt nguồn từ thực tế vì vậy nghĩa đen của từ " Chỉ đạo" tức là Chỉ đường cho người khác đi, hoặc làm việc gì đó cho đúng hướng đã đinh trước.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2016

3

10 Thumbs up   8 Thumbs down

chỉ đạo


Hướng dẫn theo đường hướng, chủ trương nhất định. | : '''''Chỉ đạo''' phong trào.'' | : '''''Chỉ đạo''' sát sao.'' | : ''Ban '''chỉ đạo'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

chỉ đạo


hướng dẫn cụ thể, theo một đường lối, chủ trương nhất định chỉ đạo công tác trực tiếp chỉ đạo chiến đấu ban chỉ đạo
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

chỉ đạo


Chỉ đạo là: chỉ rõ cách thức thực hiện thành công mục tiêu hay công việc mà đã được tổ chức thống nhất đề ra.
Mây - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chỉ đạo


Chỉ dạo là quá trình tự tổ chức ,tự kế hoạch. Người lành đạo chẳng nhờ con người nào.
SouaLor KaVa - 00:00:00 UTC 5 tháng 9, 2017

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chỉ đạo


Chỉ Đạo là một xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Xã Chỉ Đạo có diện tích 6,06 km², dân số năm 1999 là 7192 người, mật độ dân số đạt 1187 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chỉ đạo


Chỉ dẫn đường lối, phương hướng, công việc
Thảo - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2018

9

3 Thumbs up   4 Thumbs down

chỉ đạo


đgt. Hướng dẫn theo đường hướng, chủ trương nhất định: chỉ đạo phong trào chỉ đạo sát sao ban chỉ đạo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "chỉ đạo". Những từ phát âm/đánh vần giống như "chỉ đạo":&nbs [..]
Nguồn: vdict.com

<< chỉ thị chỉ định >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa