Ý nghĩa của từ chết đi sống lại là gì:
chết đi sống lại nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chết đi sống lại Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chết đi sống lại mình

1

1 Thumbs up   4 Thumbs down

chết đi sống lại


Even you was born in the next life but you still...
Ex: Mày đúng là ngu chết đi sống lại (You are stupid even you was born in the next life)
pim_vi - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2022
<< tiền đạo phòng ngự thấy gớm >>