Ý nghĩa của từ carpe diem là gì:
carpe diem nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ carpe diem. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa carpe diem mình

1

0   0

carpe diem


Bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là "hãy tận dụng thời gian của một ngày", cách nói "YOLO" của thời kỳ Phục hưng.
Gạt sang một bên tất cả nhưng nỗi sợ hãi, những lo lắng và làm những gì mà bạn muốn.
Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn nhất theo cách của bạn.
iRosa - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

0   0

carpe diem


Carpe diem – thành ngữ Latin có nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay"", đôi khí còn gọi là ""Nắm bắt khoảnh khắc" hoặc "Nắm bắt thời điểm", theo nghĩa bóng l [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của carpe diem
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Số đề sang chảnh >>