Ý nghĩa của từ Số đề là gì:
Số đề nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Số đề. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Số đề mình

1

0   0

Số đề


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hadat92 - Ngày 23 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

2

0   0

Số đề


lối chơi đề, dựa vào việc đoán trước những con số nào đó chơi số đề ghi số đề
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Số đề


Số Đề là một trò chơi cờ bạc dựa theo kết quả xổ số. Đây là một hoạt động hiện bị cấm tại Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Số đề
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wc có carpe diem >>