Ý nghĩa của từ cack-handed là gì:
cack-handed nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cack-handed Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cack-handed mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cack-handed


Vụng về.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< bustle cad >>