Ý nghĩa của từ cad là gì:
cad nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ cad. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cad mình

1

0   0

cad


Đồ ti tiện, đồ vô lại, đồ đểu cáng, kẻ đáng khinh. | Người lái xe khách. | Đứa bé để sai vặt; đứa bé nhặt bóng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

cad


computer assisted design
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

0   0

cad


CAD, viết tắt từ computer-aided design trong tiếng Anh (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính), được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

cad


Đây là trang định hướng của CAD:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

cad


Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

6

0   0

cad

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

7

0   0

cad


Đô la Canada
Nguồn: nmd.vn

8

0   0

cad


Đô la Canada
Nguồn: maxi-forex.com

9

0   0

cad


Đô la Canada
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

Thêm ý nghĩa của cad
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cack-handed calcareous >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa