Ý nghĩa của từ cặc là gì:
cặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ cặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cặc mình

1

819 Thumbs up   244 Thumbs down

cặc


Con cu của nam giới, có chức năng phọt tinh trùng khi trên 12 tuổi
Lò Văn Tèo - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

2

361 Thumbs up   178 Thumbs down

cặc


Dương vật. | Cái con cặc : phủ định cái gì đó | Ăn cặc : ko cho ai cái gì đó | Cái đầu cặc : Phủ định | Như cái cặc tao í: chê bai
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

255 Thumbs up   125 Thumbs down

cặc


Dương vật là cơ quan sinh dục, sinh sản của động vật có xương sống và không xương sống. Nó đồng thời là cơ quan tiểu tiện ở động vật có vú.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

131 Thumbs up   92 Thumbs down

cặc


(Thông tục) dương vật.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

86 Thumbs up   59 Thumbs down

cặc


(Tính từ/ trạng từ): Từ đệm thể hiện ý phủ định, hoặc hàm ý chất ượng kém cỏi.
(Danh từ): Dương vật của giống đực
Đây là cách nói đệm thô tục, dân dã, kiểu nói tục của người miền Bắc.
paulsteigel - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

6

88 Thumbs up   74 Thumbs down

cặc


d. (thgt.). Dương vật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cặc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "cặc": . các cặc chác chắc chiếc choạc chọc chốc chúc chục more... [..]
Nguồn: vdict.com

7

68 Thumbs up   60 Thumbs down

cặc


d. (thgt.). Dương vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

8

63 Thumbs up   56 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
KaDangGhetCau - Ngày 10 tháng 5 năm 2021   NSFW / 18+

9

26 Thumbs up   43 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ai biết tao - Ngày 15 tháng 2 năm 2022   NSFW / 18+

10

46 Thumbs up   70 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+
<< cẳng tay cỗi >>