Ý nghĩa của từ cặc là gì:
cặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ cặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cặc mình

1

855 Thumbs up   257 Thumbs down

cặc


Con cu của nam giới, có chức năng phọt tinh trùng khi trên 12 tuổi
Lò Văn Tèo - 00:00:00 UTC 7 tháng 4, 2020

2

377 Thumbs up   189 Thumbs down

cặc


Dương vật. | Cái con cặc : phủ định cái gì đó | Ăn cặc : ko cho ai cái gì đó | Cái đầu cặc : Phủ định | Như cái cặc tao í: chê bai
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

265 Thumbs up   132 Thumbs down

cặc


Dương vật là cơ quan sinh dục, sinh sản của động vật có xương sống và không xương sống. Nó đồng thời là cơ quan tiểu tiện ở động vật có vú.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

138 Thumbs up   100 Thumbs down

cặc


(Thông tục) dương vật.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

95 Thumbs up   65 Thumbs down

cặc


(Tính từ/ trạng từ): Từ đệm thể hiện ý phủ định, hoặc hàm ý chất ượng kém cỏi.
(Danh từ): Dương vật của giống đực
Đây là cách nói đệm thô tục, dân dã, kiểu nói tục của người miền Bắc.
paulsteigel - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

6

92 Thumbs up   77 Thumbs down

cặc


d. (thgt.). Dương vật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "cặc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "cặc": . các cặc chác chắc chiếc choạc chọc chốc chúc chục more... [..]
Nguồn: vdict.com

7

71 Thumbs up   65 Thumbs down

cặc


d. (thgt.). Dương vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

66 Thumbs up   60 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
KaDangGhetCau - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021   NSFW / 18+

9

29 Thumbs up   45 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ai biết tao - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022   NSFW / 18+

10

47 Thumbs up   75 Thumbs down

cặc


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 1 tháng 11, 2013   NSFW / 18+
<< cẳng tay cỗi >>