Ý nghĩa của từ bureau là gì:
bureau nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bureau Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bureau mình

1

0   0

bureau


Văn phòng , đại lý. | Cái bàn có nhiều ngăn kéo dành cho làm việc. | Các vật dụng cho công việc văn phòng. | Văn phòng quản lý. | ''Trong giao diện cửa sổ đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của bureau
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rip desk >>