Ý nghĩa của từ bth là gì:
bth nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bth. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bth mình

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

bth


Đây là từ được khá nhiều bạn trẻ Việt Nam sử dụng để viết tắt thay cho từ "bình thường". Đây là một trong những từ được sử dụng nhiều nhất trên mạng xã hội như Facebook trong các cuộc hội thoại hay trên các bài đăng.
Ví dụ: Bn bè bth th k có j đâu. (Bạn bè bình thường thôi không có gì đâu.)
nga - Ngày 24 tháng 10 năm 2018

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

bth


"Bth" còn có nghx là "Bathroom","Bluetooth" nha mn (các bn mún bít "Bathroom" vs "Bluetooth" có nghx là j, lên mạng tìm ak.)
Quân - Ngày 19 tháng 1 năm 2022
<< mtp ibox >>