Ý nghĩa của từ bookmarks là gì:
bookmarks nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bookmarks. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bookmarks mình

1

0   0

bookmarks


Số nhiều của bookmark. | ''Trong trình duyệt''. Nơi lưu các liên kết thường dùng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

bookmarks


tính năng thường có trong mọi trình duyệt Web. Chức năng này được dùng để lưu địa chỉ Web như hình thức đánh dấu trên cuốn sách và như vậy có một lối [..]
Nguồn: tec.vn

Thêm ý nghĩa của bookmarks
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bottom desktop >>