Ý nghĩa của từ desktop là gì:
desktop nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ desktop. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa desktop mình

1

0   0

desktop


Mặt bàn | ''Trong giao diện cửa sổ đồ họa trên máy tính''. Một nơi trên màn hình máy tính chứa các biểu tượng và thực đơn giúp ích cho làm việc với máy t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

desktop


máy tính để bàn
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

desktop


Desktop là một từ tiếng Anh, có nghĩa là "bề mặt của cái bàn". Desktop có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của desktop
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bookmarks rip >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa