Ý nghĩa của từ bac kim thang là gì:
bac kim thang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bac kim thang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bac kim thang mình

1

0   0

bac kim thang


Bắc kim thang là tên một bài hát dân ca Nam bộ, bài hát có ngôn từ và giai điệu vui của trẻ em nông thôn Nam Bộ, các em hát khi chơi trò “khoèo chân”.
Bài hát được phổ biến trong sách âm nhạc cho thiếu nhi toàn quốc
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

1   1

bac kim thang


bắc kim thang viết đầy đủ: Bắc Kim thang.
Đây là tên một bài dân ca Nam Bộ:
Bắc Kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột, Chú bán dầu qua cầu bị té....
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bac kim thang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< clmm boc dong >>