Ý nghĩa của từ bố cục là gì:
bố cục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ bố cục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bố cục mình

1

93   56

bố cục


tổ chức, sắp xếp các phần để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh cách bố cục câu chuyện rất hợp lí Danh từ sự sắp x [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

54   34

bố cục


Bố cục là sự phân chia giữa các phần
Không cần biết - Ngày 17 tháng 12 năm 2015

3

38   26

bố cục


Bố cục là sự sắp xếp hài hoà giữa các yếu tố tham gia, để tạo nên một tác phẩm có ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt.
Nguyễn Văn An - Ngày 20 tháng 11 năm 2016

4

66   56

bố cục


I đg. Tổ chức, sắp xếp các phần trong một bài viết hoặc tác phẩm. Cách bố cục câu chuyện.II d. Sự . Bố cục của bức tranh. Bài văn có bố cục chặt chẽ. [..]
Nguồn: vdict.com

5

11   6

bố cục


chia thành 3 phần và viết các ý chính của từng phần
An - Ngày 01 tháng 10 năm 2017

6

32   28

bố cục


nghĩ phân đoạn văn là mấy đoàn
trung - Ngày 09 tháng 1 năm 2016

7

7   4

bố cục


Sắp xếp các phần của câu chuyện theo cách hợp lí
Bí ẩn - Ngày 06 tháng 9 năm 2018

8

41   50

bố cục


Sự tổ chức, sự sắp xếp; cách tổ chức, cách sắp xếp. | : '''''Bố cục''' của bức tranh.'' | : ''Bài văn có '''bố cục''' chặt chẽ.'' | Tổ chức, sắp xếp [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

29   49

bố cục


I đg. Tổ chức, sắp xếp các phần trong một bài viết hoặc tác phẩm. Cách bố cục câu chuyện. II d. Sự . Bố cục của bức tranh. Bài văn có bố cục chặt chẽ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của bố cục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đạc đường trường >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa