Ý nghĩa của từ bơ phẹt là gì:
bơ phẹt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bơ phẹt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bơ phẹt mình

1

45   8

bơ phẹt


Một cách viết của giới trẻ thay cho từ "perfect". Có nghĩa là hoàn hảo, tuyệt vời. Cách viết này dựa trên cách phát âm của từ mà giới trẻ dùng trong các cuộc nói chuyện, hay viết bình luận trên các trang mạng xã hội. Từ này không được dùng trong các văn bản chính thống.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

2

6   2

bơ phẹt


- Bơ phẹt cách viết ngắn gọn theo từ "perfect"
- Từ ngữ này là các viết theo tiếng phát âm của từ "perfect"
- Có nghĩa là hoàn hảo, tuyệt vời, chuẩn không cần chỉnh, tốt,...Từ này thường được sử dụng để đánh giá sản phẩm tốt hoặc trong các comment (bình luận) đúng đắn,...
*Ví dụ : Tôi thấy sản phẩm này rất đẹp, chất liệu bền bỉ, bơ phẹt
Thúy Hương - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của bơ phẹt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< make up happy ending >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa