Ý nghĩa của từ bùi ngùi là gì:
bùi ngùi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bùi ngùi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bùi ngùi mình

1

13   3

bùi ngùi


tt. Nao nao buồn, đến mức như chực khóc vì thương cảm, nhớ tiếc: lòng dạ bùi ngùi bùi ngùi chia tay nhau.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bùi ngùi". Những [..]
Nguồn: vdict.com

2

10   7

bùi ngùi


có nghĩa là tình cảm dâng trào không thể nói lên lời
bùi ngùi - Ngày 29 tháng 10 năm 2013

3

5   4

bùi ngùi


buồn vì thương cảm, xen lẫn luyến tiếc bùi ngùi cảm động "Ra về chân lại đá lui, Bâng khuâng nhớ bạn, bùi ngù [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   4

bùi ngùi


Nao nao buồn, đến mức như chực khóc vì thương cảm, nhớ tiếc. | : ''Lòng dạ '''bùi ngùi'''.'' | : '''''Bùi ngùi''' chia tay nhau.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   5

bùi ngùi


tt. Nao nao buồn, đến mức như chực khóc vì thương cảm, nhớ tiếc: lòng dạ bùi ngùi bùi ngùi chia tay nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của bùi ngùi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bùa bùi nhùi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa