Ý nghĩa của từ bò đeo nơ là gì:
bò đeo nơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bò đeo nơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bò đeo nơ mình

1

0   0

bò đeo nơ


Cụm từ "bò đeo nơ"là khẩu ngữ tại Việt Nam được dùng để chỉ những người ngây thơ, ngu ngơ, ngây ngô, vẻ mặt trông giống như không quan tâm, không để ý mọi thứ.
Ví dụ: Trông cô ta ngây thơ như bò đeo nơ chưa kìa.
la gi sister - Ngày 07 tháng 9 năm 2019

2

0   0

bò đeo nơ


Giống như một sự ngu ngốc, không biết ai đã lừa dối mình cả.
Tống Thúy Vy - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của bò đeo nơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lv xoxo hali >>