Ý nghĩa của từ bán thân là gì:
bán thân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ bán thân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bán thân mình

1

14   6

bán thân


Bán thân có nhiều ý nghĩa
Tức là vì 1 lý do nào đó hay vì nhu cầu của mình quá cao quá cần ma đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần và quyền tự do của mjh cho người có thể đáp ứng được nhu cầu của họ vận hành sử dụng
hưởng - Ngày 11 tháng 11 năm 2015

2

13   6

bán thân


. Nửa thân người | :''Tượng '''bán thân'''.'' | :''Ảnh chụp '''bán thân'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

8   3

bán thân


d. (dùng phụ sau d., đg.). Nửa thân người. Tượng bán thân. Ả́nh chụp bán thân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bán thân". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

4

7   6

bán thân


Tự bán mình
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 11 năm 2015

5

8   8

bán thân


(tượng, ảnh) nửa người bức tượng bán thân ảnh chụp bán thân
Nguồn: tratu.soha.vn

6

5   7

bán thân


d. (dùng phụ sau d., đg.). Nửa thân người. Tượng bán thân. Ả́nh chụp bán thân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

0   2

bán thân


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguyễn Vô Danh - Ngày 11 tháng 1 năm 2020   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của bán thân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bái tạ báo ơn >>