Ý nghĩa của từ assassin là gì:
assassin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ assassin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa assassin mình

1

15 Thumbs up   8 Thumbs down

assassin


1. Sát thủ. Từ có nguồn gốc từ tiếng Ả rập. Sau này du nhập vào châu Âu theo chân những người lính Thập Tự Chinh.
markarus - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

2

15 Thumbs up   11 Thumbs down

assassin


 – Khả năng chạy trốn cao, tàng hình cũng như khả năng loại bỏ mục tiêu nhanh [Mid/Jungle]
Nguồn: mho.vn

3

16 Thumbs up   14 Thumbs down

assassin


Kẻ ám sát. | Giết người. | : ''Main '''assassine''''' — bàn tay giết người | Làm xiêu lòng, giết người. | : ''Oeillade '''assassine''''' — cái liếc mắt giết người | : ''mouche '''assassine''''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

9 Thumbs up   9 Thumbs down

assassin


kẻ giết người, diệt zombie
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 2 tháng 1, 2016

5

7 Thumbs up   9 Thumbs down

assassin


kẻ giết người, diệt zombie
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 2 tháng 1, 2016

<< ass assault >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa