Ý nghĩa của từ anthony là gì:
anthony nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ anthony. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anthony mình

1

18 Thumbs up   4 Thumbs down

anthony


Anthony là cái tên thường được đặt cho con trai, có nguồn gốc từ Latinh.
Cái tên này có ý nghĩa là vô giá, quý hiếm, không tiền bạc nào có thể mua được.
Những người có tên này thường có tầm nhìn xa trông rộng khi đứng trước một vấn đề họ gặp phải.
lucyta - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

2

12 Thumbs up   6 Thumbs down

anthony


Tên con trai, đôi khi viết tắt là Tony. Tên này nhằm nói đến những người thuận não trái, vô cùng cuốn hút đối với phái nữ về mặt ngoại hình, rất giỏi thể thao. Từ này cũng được dùng như một danh từ để ám chỉ người có ngoại hình thu hút phái nữ.
vananh - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

3

8 Thumbs up   5 Thumbs down

anthony


St anthony thần của những người nuôi lợn. | Con lợn nhỏ nhất trong lứa. | Anthony's fire (y học) viêm quầng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

5 Thumbs up   5 Thumbs down

anthony


Tên con trai, đôi khi viết tắt là Tony. Tên này nhằm nói đến những người thuận não trái, vô cùng cuốn hút đối với phái nữ về mặt ngoại hình, rất giỏi thể thao. Từ này cũng được dùng như một danh từ để ám chỉ người có ngoại hình thu hút phái nữ.
vananh - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

5

5 Thumbs up   5 Thumbs down

anthony


Anthony có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< siamang shush >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa