Ý nghĩa của từ showroom là gì:
showroom nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ showroom. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa showroom mình

1

0   0

showroom


Nơi trưng bày; phòng để trưng bày (hàng hoá để bán ); phòng triển lãm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

showroom


cửa hàng trưng bày hàng hoá, thường là ô tô và các mặt hàng điện tử.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

showroom


Phòng trưng bày hay còn gọi là showroom là một không gian độc lập hoặc liên hoàn rộng lớn được sử dụng làm vị trí để giới thiệu, tiếp thị các sản ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của showroom
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< shroff antiarrhythmic >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa