Ý nghĩa của từ an lạc là gì:
an lạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ an lạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an lạc mình

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

an lạc


(phường) tp. Cần Thơ, Cần Thơ(thị trấn) h. Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh(xã) tên gọi các xã thuộc h. Hạ Lang (Cao Bằng), h. Lục Yên (Yên Bái), h. Sơn Động (Bắc Giang), h. Chí Linh (Hải Dương), h. Lạc Th [..]
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

an lạc


(phường) tp. Cần Thơ, Cần Thơ (thị trấn) h. Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh (xã) tên gọi các xã thuộc h. Hạ Lang (Cao Bằng), h. Lục Yên (Yên Bái), h. Sơn Động (Bắc Giang), h. Chí Linh (Hải Dương), h. Lạc Thuỷ (Hoà Bình)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

an lạc


An Lạc có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

an lạc


An Lạc là phường thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường An Lạc cùng với phường An Lạc A được thành lập trên cơ sở thị trấn An Lạc của huyện Bình Chánh. Thị trấn An Lạc từng là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

6 Thumbs up   8 Thumbs down

an lạc


AN VUI MỚI ỔN ĐỊNH
O BA MA - 00:00:00 UTC 24 tháng 10, 2015

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

an lạc


Một phường thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. | Một thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Tên gọi các xã thuộc huyện Hạ Lang (Cao Bằng), huyện Lục Yên (Yên Bái), huyện [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

8 Thumbs up   28 Thumbs down

an lạc


sukha (trung), sukhaṃ (trạng từ), phāsu (nam)
Nguồn: phathoc.net

<< am thất an vui của níp-bàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa