Ý nghĩa của từ actinia là gì:
actinia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ actinia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa actinia mình

1

0   0

actinia


Hải quỳ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

actinia


Hải quỳ
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

actinia


Actinia là một chi động vật không xương sống ở biển thuộc bộ Hải quỳ. Chúng sống đơn độc, không có bộ xương, trong tư thế tự nhiên dưới biển có dạn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của actinia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< acrobatics someday >>