Ý nghĩa của từ acrobatics là gì:
acrobatics nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ acrobatics Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acrobatics mình

1

0   0

acrobatics


Thuật leo dây, thuật nhào lộn. | : ''aerial '''acrobatics''''' — (hàng không) thuật nhào lộn trên không
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của acrobatics
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< something actinia >>