Ý nghĩa của từ abiological là gì:
abiological nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abiological Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abiological mình

1

0   0

abiological


Phi sinh vật học.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abiological
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abiogenesis abiotic >>