Ý nghĩa của từ abiogenesis là gì:
abiogenesis nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abiogenesis Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abiogenesis mình

1

0   0

abiogenesis


Sự phát sinh tự nhiên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abiogenesis
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abigail abiological >>