Ý nghĩa của từ abecedarian là gì:
abecedarian nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abecedarian Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abecedarian mình

1

0   0

abecedarian


Sắp xếp theo thứ tự abc. | Sơ đẳng. | Dốt nát. | Học sinh vỡ lòng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của abecedarian
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abbreviation aberration >>