Ý nghĩa của từ a dua là gì:
a dua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ a dua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a dua mình

1

58   23

a dua


Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng. | : '''''A dua''' theo thời thượng (Đặng Thai Mai)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

20   12

a dua


hùa theo cảnh vô đạo đức và tiêu văn hóa
dung z d - Ngày 29 tháng 4 năm 2015

3

18   10

a dua


Adua là thói xấu vì đó là sự bắt chước làm theo học đòi người khác 1 cách mù quáng hoặc vìdujng ý không tốt
Nguyễn bài bình - Ngày 23 tháng 12 năm 2015

4

22   20

a dua


Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng
Nguồn: tudienlong.com

5

23   22

a dua


đgt. (H. a du: hùa theo) Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng: A dua theo thời thượng (ĐgThMai).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

18   17

a dua


a dua là sự hùa theo số đông, a dua có hai mặt tốt và xấu
1, a dua có nghĩa là đồng tình hưởng ứng theo mặt tốt của số đông khi mà ý kiến của số đông là tốt, là có lợi. A dua lúc này dùng để giải quyết xung đột trong nhóm trong tập thể
2, a dua là hùa theo cái xấu của số đông, a dua lúc này chỉ là hình thức đồng tình của cá nhân còn trên thực tế cá nhân vẫn chống lại ý kiến của số đông
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 10 năm 2015

7

21   21

a dua


làm theo, bắt chước theo việc làm sai trái của người khác a dua theo bọn xấu làm bậy Đồng nghĩa: a tòng, vào hùa
Nguồn: tratu.soha.vn

8

0   3

a dua


Hùa theo v làm theo một cách vô ý thức không cần biết đúng sai
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 9 năm 2017

9

16   23

a dua


đgt. (H. a du: hùa theo) Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng: A dua theo thời thượng (ĐgThMai).
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của a dua
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thẩm quyền a tòng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa