Ý nghĩa của từ a dua là gì:
a dua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ a dua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a dua mình

1

58 Thumbs up   23 Thumbs down

a dua


Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng. | : '''''A dua''' theo thời thượng (Đặng Thai Mai)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

19 Thumbs up   10 Thumbs down

a dua


Adua là thói xấu vì đó là sự bắt chước làm theo học đòi người khác 1 cách mù quáng hoặc vìdujng ý không tốt
Nguyễn bài bình - 00:00:00 UTC 23 tháng 12, 2015

3

20 Thumbs up   12 Thumbs down

a dua


hùa theo cảnh vô đạo đức và tiêu văn hóa
dung z d - 00:00:00 UTC 29 tháng 4, 2015

4

23 Thumbs up   20 Thumbs down

a dua


Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng
Nguồn: tudienlong.com

5

24 Thumbs up   22 Thumbs down

a dua


đgt. (H. a du: hùa theo) Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng: A dua theo thời thượng (ĐgThMai).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

19 Thumbs up   17 Thumbs down

a dua


a dua là sự hùa theo số đông, a dua có hai mặt tốt và xấu
1, a dua có nghĩa là đồng tình hưởng ứng theo mặt tốt của số đông khi mà ý kiến của số đông là tốt, là có lợi. A dua lúc này dùng để giải quyết xung đột trong nhóm trong tập thể
2, a dua là hùa theo cái xấu của số đông, a dua lúc này chỉ là hình thức đồng tình của cá nhân còn trên thực tế cá nhân vẫn chống lại ý kiến của số đông
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 22 tháng 10, 2015

7

22 Thumbs up   21 Thumbs down

a dua


làm theo, bắt chước theo việc làm sai trái của người khác a dua theo bọn xấu làm bậy Đồng nghĩa: a tòng, vào hùa
Nguồn: tratu.soha.vn

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

a dua


Hùa theo v làm theo một cách vô ý thức không cần biết đúng sai
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 15 tháng 9, 2017

9

16 Thumbs up   23 Thumbs down

a dua


đgt. (H. a du: hùa theo) Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng: A dua theo thời thượng (ĐgThMai).
Nguồn: vdict.com

<< thẩm quyền a tòng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa