Ý nghĩa của từ Văn nghệ là gì:
Văn nghệ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Văn nghệ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Văn nghệ mình

1

19   14

Văn nghệ


văn học và nghệ thuật (nói tắt) hội văn nghệ tác phẩm văn nghệ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như ca, múa, nhạc, v.v. phục v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   4

Văn nghệ


Văn nghệ là các tiết mục, hoạt động, biểu diễn ca hát, nhảy, múa,...
Phương Hà - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Văn nghệ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Văn nghiệp Văn nghệ sĩ >>