Ý nghĩa của từ Tinh xá là gì:
Tinh xá nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tinh xá Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh xá mình

1

0   0

Tinh xá


Xem tinh thất.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tinh xá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh thất Tính chủng tính >>