Ý nghĩa của từ Tính chủng tính là gì:
Tính chủng tính nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tính chủng tính Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tính chủng tính mình

1

0   0

Tính chủng tính


Nature-seed nature, i.e. original or primary nature, in contrast with tập chủng tính active or functioning nature; it is also the bodhisattva thập hạnh stage.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tính chủng tính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh xá Tính dục >>