Ý nghĩa của từ Tinh thất là gì:
Tinh thất nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tinh thất Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh thất mình

1

0   0

Tinh thất


A place for pure, or spiritual cultivation, a pure abode, the abode of the celibate, a monastery or nunnery. Also Tinh xá.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tinh thất
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh thần Tinh xá >>