Ý nghĩa của từ Tinh thần là gì:
Tinh thần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ Tinh thần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tinh thần mình

1

25   12

Tinh thần


Tinh: những suy nghĩ tinh tuý, phát ra từ con người.
Thần: tâm linh, tâm thức, cảm xúc từ con người.
=> Tinh thần là sống tích cực, tạo thái độ sống từ cảm xúc, suy nghĩ bên trong tiềm thức con người.
Tinh Thần - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

2

28   18

Tinh thần


I. d. 1. Thái độ hình thành trong ý nghĩ để định phương hướng cho hành động : Giải quyết vấn đề đời sống theo tinh thần tự lực cánh sinh. 2. Thái độ hình thành trong ý nghĩ, tâm tư, về mức độ chịu đựn [..]
Nguồn: vdict.com

3

27   19

Tinh thần


tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, v.v., những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người đời sống tinh thần giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần những [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

9   9

Tinh thần


Tinh thần không tồn tại ở dang vật chất cụ thê mà tồn tại ở dạng trừu tượng nó bao hàm: tâm hồn, tư tưởng, cảm xúc...của con người.
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 12 năm 2015

5

6   8

Tinh thần


Vitality; also the pure and spiritual, the subtle or recondite.
Nguồn: buddhismtoday.com

6

8   14

Tinh thần


Tâm thức, đôi khi được gọi tắt là tâm, là từ chỉ chung cho các khía cạnh của trí tuệ , thể hiện trong các kết hợp của tư duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, ý muốn, và trí tưởng tượng; tâm thức là dòng ý [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

7   17

Tinh thần


cái mà xảy ra ở trong đầu của người nào đó
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

6   16

Tinh thần


I. d. 1. Thái độ hình thành trong ý nghĩ để định phương hướng cho hành động : Giải quyết vấn đề đời sống theo tinh thần tự lực cánh sinh. 2. Thái độ hình thành trong ý nghĩ, tâm tư, về mức độ chịu đựng một nỗi khó khăn hoặc đương đầu với một nguy cơ, trong một thời gian nhất định : Giữ vững tinh thần chiến đấu ; Tinh thần bạc nhược ; Tinh thần quân [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

7   19

Tinh thần


Thể loại:Tín ngưỡngThể loại:Hành vi con người
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Tinh thần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tinh tiến lực Tinh thất >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa