Ý nghĩa của từ Thuật sĩ là gì:
Thuật sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ Thuật sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuật sĩ mình

1

7   0

Thuật sĩ


Thuật sĩ là người có kiến thức uyên bác ,có óc sáng tạo trong việc làm chuyên ngành của họ
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 4 năm 2017

2

5   3

Thuật sĩ


Thuật sĩ là tào bất học vô thuật đạo sống trong rừng ăn lông uống máu thức ăn là ngủ đọc thứ uống là hơi sương
Huỳnh Ngà - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

3

1   0

Thuật sĩ


Là người sử dụng phép thuật vào việc có ích
Kang Minhee - Ngày 14 tháng 4 năm 2020

4

1   0

Thuật sĩ


Là một người bí ẩn, có nhiều tài năng, dị thuật kỳ lạ, họ hay ở trên núi sao, vẻ bí hiểm
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

5

3   3

Thuật sĩ


Người dùng pháp thuật để lừa dối người khác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thuật sĩ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thuật sĩ": . thuậ [..]
Nguồn: vdict.com

6

0   0

Thuật sĩ


Là người nghiên cứu và sử dụng phép thuật
Nguyễn Ngọc Nhi - Ngày 06 tháng 5 năm 2020

7

0   0

Thuật sĩ


Thuật sĩ
Thuật sĩ là người có kiến thức uyên bác ,có óc sáng tạo trong việc làm chuyên ngành của họ
Messi - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

8

4   6

Thuật sĩ


Người dùng pháp thuật để lừa dối người khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

3   5

Thuật sĩ


Người dùng pháp thuật để lừa dối người khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

1   3

Thuật sĩ


Magician, prestidigitator.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Thuật sĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuận thượng phần kết Thuốc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa