Ý nghĩa của từ Thất hứa là gì:
Thất hứa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thất hứa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thất hứa mình

1

7 Thumbs up   4 Thumbs down

Thất hứa


Thất hứa là khi mày đã hứa nhưng bản thân mày không làm được?Thất hứa là 2 chữ gắn lên những con người vô tâm,đã hứa nhưng không làm.Hứa không phải đùa mà hứa cho đã cái nư xong quay ra thất hứa,kẻ khác đánh giá mày là kẻ thấp hèn khi cứ liên tục thất hứa hay lời hứa trôi theo năm tháng.Còn đã hứa mà đã làm được?Nó sẽ là 1 cột mốc sự tin tưởng,nó thể hiện sự tôn trọng,thể hiện sự chung thủy đối với những gì mà mình đã nói.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 1 tháng 6, 2022

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Thất hứa


không giữ đúng, làm đúng như lời đã hứa không muốn thất hứa với bạn bè Đồng nghĩa: thất ước
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Thất ngôn bát cú Thất cử >>